OneTwo_Logo_White

‘Zijde gij een vijs kwijt?’

OneTwo_Vijs

Taal op de werkvloer, ze is vaak kleurrijk… Maar het zijn
meestal niet de benamingen die ook op de factuur
terecht komen. Of die je in de aankooplijst van de
leverancier terugvindt.


Niemand hoeft in jouw bedrijf het ‘Groot Dictee
der Nederlandse Taal’ te winnen, belangrijker is dat
iedereen elkaar begrijpt. En dat het vooruit gaat.
Als je moet zoeken naar ‘schroeven’ in de lijst van
te registreren materialen, maar je gebruikt in de
dagelijkse praktijk ‘vijzen’, kies dan voor dat laatste.


Een nieuw systeem werkt alleen maar makkelijk,
als iedereen er mee aan de slag kan. Kies daarom
voor een taalgebruik bij het registreren, dat je
medewerkers begrijpen.

Gebruik de taal die iedereen
op de werkvloer kent!

OneTwoGirl_Vinger

Demo Aanvraag

Vul onderstaand formulier in, wij contacteren u voor een persoonlijke demo.