OneTwo_Logo_White.svg

Met de One Two Action Tracker delen elk van uw medewerkers op een eenvoudige manier

de informatie die voor u van belang is.

Met de One Two Action Tracker delen elk van uw medewerkers op een eenvoudige manier de informatie die voor u van belang is.

Met de One Two Action Tracker
delen elk van uw medewerkers
op een eenvoudige manier
de informatie 
die voor u van belang is.

Slider_Metaal.jpg
Slider_Aardbei.jpg
Slider_Production.jpg

Tijd- en Jobregistratie
Registratie van werkuren, jobs, arbeid, projecten, activiteiten.

ActionTrackerFrontaalTijdregistratie.png

 

Hoe lang werd er gewerkt aan een project?

Wie voerde de interventie uit?

Hoeveel tijd namen de verschillende posten in beslag?

...

 

Materiaalverbruik
Registratie van gebruikt materiaal en artikelen

Materiaal_Scannen_ActionTracker.jpg

Wat is er verbuikt voor een project?

De vijzen zijn op, waar zijn die naar toe?

Hoeveel silicone verbruikten we dit jaar?

...

 

Projectstatus
Vastleggen statussen en milestones van een project.

OneTwo_ActionTracker_Front_Status.png

In welke fase bevindt dit project zich?

Is de kwaliteitscontrole gebeurd?

Staat het order klaar voor verzending?

...

 

Locatie goederen
Registratie van locaties goederen. Picking, stockopname, vastleggen locaties, ...

Magazijnrek.jpg

Op welke locatie staat het herstelde toestel?

In welk rek liggen de onderdelen voor montage?

...

 

Voorbeeld werkingsprincipe

Nieuws

Publicatie in Ondernemers

200214 - Ondernemers.jpg

Enkele weken terug kregen polste VOKA naar onze ambities voor de toekomst. Met dit artikel als resultaat.

Aardbeien Inspiratiedag

OneTwo_AardbeienInspiratiedag2020.jpg

Januari is de maand bij uitstek om een nieuw aardbeienseizoen voor te bereiden. Daarom nodigden wij onze klanten - aardbeientelers uit voor een uitgebreide brainstormsessie, voorafgegaan door een lekker etentje.

Na meer dan 5 jaar in de sector, en door goed te luisteren naar onze klanten kunnen we zeggen dat we een volwaardige en unieke padregistratie met tracering op de markt hebben. Gemaakt voor en door de sector. Om het bijleren van elkaar nog te stimuleren organiseerden wij een dag waar we alle aspecten van padregistratie en tracering bespraken. Het werd een boeiende interactieve sessie waar iedereen heeft uit geleerd. Wij plannen alvast een nieuwe softwareupdate met de input die wij kregen. Zo blijven we evolueren, seizoen na seizoen.