Jobregistratie? Nooit van gehoord!

Je betaalt je mensen voor de uren die ze werken, dat weet je dankzij de tijdregistratie.

Stel je dan eens de vraag: wat krijg je er voor terug? Waarvóór betaal je eigenlijk? Dat is wat jobregistratie je vertelt!

Projecturen bijhouden

Wie werkte aan welk project?
Welke taken hebben ze uitgevoerd?
Een hele reeks machines is daarbij aan het werk geweest en wie stond aan de knoppen?

Met onze jobregistratie breng je dit haarfijn in kaart. Je krijgt overzicht en weet precies wat je kan factureren aan de klant.

De One Two tip: Dankzij jobregistratie is de nacalculatie en facturatie niet langer die lastige klus!