Uw magazijn op een logische manier organiseren

Magazijn locaties organiseren

Het doel moet zijn om in uw iedere locatie die een betekenis heeft in uw magazijn een unieke identificatie te geven.

Het lokaliseren en duiden van plaatsen in een bedrijf kan zeer veel organisatorische zorgen wegnemen. Het is op zich niet zo moeilijk om dit te doen.

Plaatsen die hiervoor in aanmerking komen:

  • Laad- en loskaaien
  • Magazijnen
  • Wachtzones in de productie
  • Productie posten

In dit artikel geven wij een suggestie van hoe u dit kan organiseren. Het is niet verplicht om dit op deze manier te werken als u onze producten gebruikt. Wij helpen u uiteraard wel graag om de juiste keuzes te maken binnen uw praktische organisatie.

De identificatie

We gaan werken op 3 niveaus’s

1. De ruimte

Lege magazijn ruimte

Een ruimte kan een kamer zijn binnen uw bedrijf, bv het magazijn. Het kan ook een combinatie zijn van een vestiging van het bedrijf in combinatie met een kamer. Bv. Het magazijn in de vestiging in Gent. Wij geven de voorkeur aan een letter voor de vestiging en voor de ‘kamer’ in die vestiging. (Op het gebruik van letters en cijfers komen we nog terug). Bv. G kan het magazijn in Gent zijn.

Hetzelfde geldt voor wachtzones in de productie of voor de afhaal-zone. Beschouw een plaats in de productie als een zone die eventueel nog verder ingedeeld wordt.

Tip: Als u dit vanaf het begin toepast, zelfs al heb je maar één vestiging, dan zal u in de toekomst altijd uw identificatie kunnen uitbreiden!

2. Het rek of vak

Magazijn rek

Ieder rek, hoe groot of klein ook, krijgt zijn eigen identificatie. Voor het rek of vak geven wij de voorkeur aan nummers. U kan één afhaal-zone maken, maar deze kan u soms ook beter indelen in vakken zodat de goederen beter teruggevonden worden.

Rekken kunnen op allerlei manieren gepositioneerd staan in een ruimte. Het kan gaan over een klein magazijn of een grote opslagplaats. Ook dient u er rekening mee te houden dat de indeling van de ruimte wel eens kan veranderen. Het is dus belangrijk om logisch te werk te gaan bij het toekennen van de nummers.

Heb je groepen van rekken in een ruimte, deel ze dan in in een nummerreeks. Bv. Rekken in de eerste groep lopen van 100 tot 199, enz.

Eventueel kan u ook extra regels opleggen, bv

  • Steeds van links naar rechts
  • Beginnen met nr. Aan de deur
  • De rekken tegen de muur in een aparte groep steken.
Tip 1: Werk je met vakken op de grond, deel ze dan bv. In zoals in Excel, met rijen en kolommen.
Tip 2: Zeer belangrijk is om het doel voor ogen te houden, iets terugvinden. U moet ernaar streven dat uw nummering zo goed is dat iemand die het bedrijf niet kent, toch in staat is om iets terug te vinden.
Tip 3:  – Bedrijven werken over het algemeen ook met volgende principes: Goederen die ze niet vaak nodig hebben worden hoger geplaatst. Een rek wordt over het algemeen in 3 zones onderverdeeld: vooraan goederen die courant nodig zijn en hoe meer naar achter, hoe minder de nood is aan die goederen.

3. Rekpositie

magazijn rekpositie

Een positie bestaat over het algemeen uit een diepte en een hoogte. bv 12C = de twaalfde positie 3 hoog. De positie kan één vak zijn, maar één vak kan ook 3 posities zijn. Het is aan u om daar een goede keuze te maken. Dit dient ook niet voor alle rekken hetzelfde te zijn, belangrijk is dat de posities goed en duidelijk aangebracht zijn op het rek.

Tip 1: De positie begin je steeds aan de linkerkant als je naar het rek kijkt! Intuïtief kan je misschien een andere keuze maken, maar maak deze fout niet! U zal er ooit spijt van hebben.
Tip 2:  moet de hoogte een letter zijn? Neen, maar we hebben gezien dat dit discussies vermijdt. bv Is de onderste ligger = 0 of 1? Bij letters zal u deze discussie niet hebben.

Notatie

Magzijnrek barcode structuur

De notatie van de lokalisatie en de combinaties van letters en cijfers moet ervoor zorgen dat iemand in staat is om een locatie te onthouden.

bv G25-118/16C

De G25 zal iemand zeer snel kunnen visualiseren naar een bepaalde ruimte, hier het magazijn in Gent.

118 = in de linkse groep van rekken het 18° rek

16C = positie 16 niveau C

De letters kunnen dus zorgen voor visualisatie, afwisseling en duidelijkheid.

Het groeperen met verschillende tekens ertussen help iemand met een visueel geheugen om de nummers beter uit elkaar te houden. Door 3 nummers te gebruiken voor het rek en 2 voor de positie maak je opnieuw een duidelijk onderscheid.

Tip 1: Als er slechts 1 magazijn is in Gent kan dit nog korter en duidelijker: G118/16C
Tip 2:Evalueer deze beschrijving en bijhorende tips goed en hou steeds het doel voor ogen: ‘Hoe zorg ik ervoor dat we alles terugvinden.’

Het aanbrengen van de identificatie

Het is belangrijk dat alle identificaties aangebracht worden op de werkvloer. Het is niet voldoende om af te spreken dat ‘G’ staat voor het productiemagazijn in Gent, je moet dit ook fysiek en voldoende groot aanbrengen aan alle in en uitgangen van dit magazijn. Het zal zeer veel fouten en verwarring vermijden.

Ook aan iedere kant van een rek moet het nummer goed zichtbaar zijn. U kan indien daar plaats voor is ook best steeds de locatie er nog bij vermelden en dezelfde informatie als  gewone en als 2D-barcode voorzien. Zorg ervoor dat dit voldoende groot is want heel wat magazijnen zijn slecht verlicht en de persoon in kwestie zit dan ook nog op een vorkheftruck. Hou daar rekening mee.

Het aanbrengen van de identificatie op de posities in de rekken kan moeilijker zijn wegens plaatsgebrek. Het heeft geen zin om te veel info te plaatsen waardoor er terug verwarring kan ontstaan.

Identificeren van een positie

Hoogte pictogram

Als men rekken heeft die veel posities bevatten kan het onmogelijk zijn om alles duidelijk en met de nodige barcodes te identificeren. We moeten er steeds voor zorgen dat het duidelijk is voor diegene die de registratie moet doen. Hier zijn tal van mogelijkheden en veel zaken hangen af van de specifieke situatie.

Een voorbeeld in een magazijn waar men 8 palletplaatsen boven elkaar heeft.
bv. De locatie = G118/16E
als je op positie 16 in het rek voor iedere verticale positie een barcode moet voorzien wordt het moeilijk. Ook is het wat zoeken hoe hoog ‘E’ nu ook weer is.
een praktische oplossing die we kunnen bieden is bv.
Er is een duidelijke sticker en barcode met als inhoud ‘G118/16’
Als de werknemer dit scant met zijn action tracker krijgt hij de vraag om de hoogte op te geven. Dit kan hij doen op zijn toestel via de voorzien knoppen of door het scannen van de voorziene barcode op de vorkheftruck.

Extra kan men bv. Een visuele herkenning voorzien op die hoogte aangezien dit twijfelachtig kan zijn. Bv. We koppelen ‘E’ aan ‘EEND’ en we voorzien op die hoogte een pictogram van een eend. Eigenlijk conform de manier om uw wagen terug te vinden in een parking.

Maak een schema van de verschillende ruimtes en indelingen. Dit helpt om zaken visueel voor te stellen en op deze manier de locatie-identificatie beter te onthouden.