Update Time prikklok

Zorg dat je in een zone bent waar de prikklok met het Wifi netwerk kan verbinden.

 

Sluit de prikklok aan op de computer met de USB-C kabel.

 

Download volgende 2 bestanden:

Bestand 1

Bestand 2

 

Kopieer deze bestanden naar de prikklok. Als je de vraag krijgt om te overschrijven, kies dan “ja”.

 

Ontkoppel de klok van de computer.

 

Het toestel zal de updateprocedure uitvoeren.